Vi åker till platser över hela Sverige

Vi kommer gärna till er stad!

Ring till oss

Vårt nummer: 073 – 99 77 600

 

Bussmissionen är en ekumenisk ideell förening som startade 2003, och vi som finns med i föreningen kommer ifrån olika kyrkor i Sverige.

Vår målsättning är att med Cafébussen finnas med på olika platser i samhället och inbjuda på en kopp kaffe och samtal. Gång efter gång har vi upplevt, att det finns ett stort behov av detta i mindre samhällen som i större städer.

Vad som ger oss inspiration att köra ut Cafébussen, det är att läsa Bibeln och se hur Jesus var ibland människor mitt i vardagen eller på en fest. Han, Jesus lyssnade och samtalade, samt erbjöd människorna sin frid, glädje och gav dem ett människovärde.