General Data Protection Regulation (GDPR) – Policy för behandling av personuppgifter

För oss i Bussmissionen är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Denna policy omfattar Bussmissionen med dess verksamhetsområden. Kontaktuppgifter för information eller klagomål är: Bussmissionen, telefon 073 – 99 77 600. E-postadress: info@bussmissionen.se Ordförande Robert Lindberg är kontaktpersoner i frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Bussmissionen värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och den lagliga grunden vilar främst på: att fullgöra vårt avtal, legitimt och berättigat intresse och/eller att dina personuppgifter behandlas inom det som kallas ”berättigad verksamhet”.

Om du interagerar med Bussmissionen behandlar vi dina personuppgifter utifrån dessa grunder. Det kan ske på olika sätt, ex. när du blir medlem eller när du ger en gåva via webben. Uppgifterna används enbart för det syftet som de tagits in för, att förse dig med relevant information, för uppföljning, m.m. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl. Medlemshistorik arkiveras för statistik.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Bussmissionens räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

Styrelsen Bussmissionen
Gm/ Robert Lindberg
Ordförande