2020

Fredag den 6 november på kvällen i centrum av Sveg, vid ”Björnen!”

Fredag den 20 november på kvällen i centrum av Sveg, vid ”Björnen!”

Fredag den  4 december på kvällen i centrum av Sveg, vid ”Björnen!”

Fredag 18 december på kvällen i centrum av Sveg, vid ”Björnen!”