Gunilla och Kalle Öquist, Skillingaryd

Det har nu blivit flera år som vi har åkt med i Cafébussen till Emmaboda-festivalen. Det har varit intressant och givande att få träffa dessa trevliga och tacksamma ungdomar. Många av ungdomarna vill verkligen ha en Bibel, som vi har delat ut dem som så önskar en. Efter ett samtal med dem, har vi frågat om de önskar att vi får be för dem, och de har tackat ja, och tagit emot välsignelsen. Trots att det varit ett intensivt program har vi inte varit trötta. Vi beundrar också vännerna i Pingstförsamlingen i Emmaboda som ställer upp med bullbak!