Heliga Anden-vem är det?

Hej Mikael! Nu har jag läst i min Bibel, som jag fick. Väldigt intressant! Heliga Anden-vem är det?