Kram Sanna & Sara

Hallo Jesusbussen! Tack för Biblarna, vi läser för fullt. Vad betyder Nåd för något, som det står i Romarboken?