Lennart Fjell, en av pastorerna i Åmål

Cafébussen blev den perfekta reklampelaren för oss lokala församlingar att nå ut med Evangeliet till kringvandrande Bluesentusiaster under Åmåls Bluesfest. Under Bluesfesten fylls Åmål till bredden av tusentals bluesälskare från många länder, och vi som kyrkor vill självklart vara med att sprida evangeliet och Jesu kärlek till så många som möjligt. Med den stora Cafébussen på torget drogs många människors uppmärksamhet till oss och Bussmissionens team tillsammans med oss lokala församlingsmedlemmar fick många djupa andliga samtal som ledde till tröst, uppmuntran och även frälsning! Tack Bussmissionen för att ni tog tid att hjälpa oss här i Åmål!