Tack för 2016!

posted in: Nyheter | 0

Vi vill från Bussmissionen få säga ett STORT TACK för allt under 2016! Uppmuntran, förbön och ekonomiskt stöd! Utan er skulle det inte fungera en meter… En kvinna säger till mig härom dagen två gånger, att ni behövs för ungdomarna!

Nu ser vi framåt mot ett nytt späntade år!

Varma hälsningar från styrelsen genom

Agneta och Ove Jonsson